Risico* zonder bemiddeling verzorgt risicochecks voor verschillende trajecten:

Risico Analyses voor de ondernemer

De meeste ondernemers weten precies hoeveel en welke polissen ze hebben om hun risico`s af te dekken. Maar weinigen weten welke risico’s er echt toe doen! Daarom is een risicoanalyse eigenlijk veel belangrijker, om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Dit kan het beste met een onafhankelijke risicocheck. Zo`n rapport geeft je inzicht welke problemen je kunnen belagen. Dan pas is het mogelijk om de risico`s te verminderen, elimineren, overdragen of zelf te dragen.


Risico Inspecties voor bedrijven

Door een ruime kennis van schadeoorzaken in vrijwel alle bedrijfstakken, kunnen wij onze kennis verwerken in de inspecties. Hierdoor ontstaat een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Wij niet gebonden aan een verzekeraar, volmacht of intermediair. Daardoor is onze dienstverlening zuiver is gericht op de uitwerking van de rapportage, waarbij het risico-object en de belanghebbende dus centraal staan.


Risico Rapportages Arbowetgeving RI&E

Een risico-inventarisatie en evaluatie, kortweg RI&E, is verplicht voor werkgevers en helpt het terugdringen van ziekverzuim. Wij brengen de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van het personeel in kaart. Ook stellen wij suggesties, maatregelen en een beoordeling van het Arbo- en verzuimbeleid voor, zodat het gemakkelijker wordt om je mensen te motiveren en enthousiast te krijgen over hun werksituatie.


Risico Audits bedrijfsmatig vastgoed

Omdat er steeds meer regels, wetten, speciale clausules, bouwbesluiten en dergelijke worden gehanteerd is het erg ondoorzichtig wat er allemaal van een belanghebbende wordt verwacht of geëist! Een audit van het bedrijfsmatig vastgoed zorgt er dus voor dat hier op een simpele manier inzicht in wordt verkregen.

Wij geven in onze rapportages heldere aanbevelingen omtrent deze complexe en ingewikkelde materie. Zo is direct duidelijk wat de status is van het onroerend goed met betrekking tot Brandveiligheid, Installaties, Bouwkundige staat alsmede clausuleringen en milieu eisen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.